Polityka prywatności

Wszystkim osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie portalu zależy na tym, aby mógł on wypełniać cele, nawet te najskrytsze, dla których założyłeś swoje konto. Żebyśmy jednak mogli realizować swoją misję kojarzenia ze sobą serc, konieczne jest powierzenie nam Twoich danych osobowych. Dzięki temu możliwe będzie sprawne działanie portalu i zapobieganie ewentualnym nadużyciom. Pragniemy zapewnić, że wszystkie Twoje dane są u nas bezpieczne i że nieustannie czuwamy nad ich przechowywaniem w sposób wymagany przez przepisy prawa, w szczególności zapewniający brak możliwości dostępu osób nieuprawnionych.

I. Kto przetwarza Twoje dane?

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Alexia Company Alicja Smoleń, NIP 868-179-38-49, REGON 122427959, dalej zwany jako portal randkowy Planeta Serc, Administrator lub Organizator.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@planetaserc.pl. Prosimy, aby wiadomości dotyczące ochrony danych osobowych zawierały w tytule : RODO.

II. W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

1. Podstawowe zasady przetwarzania Twoich danych osobowych reguluje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dokument unijny, który od 25 maja 2018 r. reguluje zasady postępowania z danymi osobowymi w całej Unii Europejskiej. Celem RODO jest zapewnienie większej kontroli nad przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym zagwarantowanie, aby cel przetwarzania danych nie był dowolnie określony. 2. Zgodnie z przepisami RODO, w szczególności art. 6 i 9, z uwagi na specyfikę działania strony internetowej, niektóre Twoje dane są zbierane automatycznie, a niektóre jesteś zobowiązany nam podać, ponieważ bez tego nie jest możliwe poprawne funkcjonowanie portalu randkowego. Oczywiście, podanie przez Ciebie danych osobowych zawsze jest dobrowolne, ale pewien ich podstawowy zakres musi być nam znany. W przeciwnym razie nie moglibyśmy świadczyć na Twoją rzecz naszych usług w ramach portalu randkowego Planeta Serc. 3. Automatycznie gromadzone są następujące Twoje dane:
 • adres IP (Internet Protocol) komputera uzyskującego dostęp do witryny,
 • witryna, z której nastąpił dostęp (witryna odsyłająca),
 • witryny, do których nastąpiło przejście z witryny,
 • typ ustawień przeglądarki,
 • data i godzina wizyty,
 • system operacyjny;

Dane te są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych, bez powiązania z konkretnymi Użytkownikami.

4. Aby zapewnić możliwość podstawowej weryfikacji Użytkowników portalu, Administrator wymaga podania następujących minimalnych danych osobowych:

 • płeć,
 • miasto,
 • adres e-mail,
 • imię lub pseudonim,
 • wiek (poprzez podanie daty urodzenia, która nie jest widoczna dla Użytkowników),
 • w razie zakupu abonamentu na portalu: imię i nazwisko oraz dane płatnicze wymagane do realizacji przelewu;

5. Dodatkowo dobrowolnie, aby było możliwe kojarzenie nowoczesnych singli ze sobą, masz możliwość podania następujących danych – których przekazanie nie uniemożliwia świadczenia usług przez portal randkowy Planeta Serc:

 • waga,
 • dzieci,
 • miasto,
 • wzrost,
 • państwo,
 • sylwetka,
 • styl życia,
 • kolor oczu,
 • stan cywilny,
 • kolor włosów,
 • typ osobowości,
 • zainteresowania,
 • znaki szczególne,
 • orientacja seksualna,
 • stosunek do papierosów,

Dane te są gromadzone, aby poszukiwanie przez Ciebie idealnego partnera stało się jeszcze łatwiejsze.

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w jakim Twoje konto będzie istniało na Planecie Serc, a informacje ujęte powyżej w ust. 3 i 4 – także po jego usunięciu, w celach statystycznych i archiwalnych oraz celem ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

7. Portal randkowy Planeta Serc – jak każdy podmiot przetwarzający dane osobowe – jest związany określonymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, dlatego Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie policji, prokuratora, sądu lub innej uprawnionej instytucji państwowej.

III. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Kwestie te reguluje art. 15 RODO, zgodnie z którym przysługuje Ci prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia od Administratora, czy przetwarzane dane dotyczą Twoich danych osobowych,
 • informacji o kręgu podmiotów, które będą przetwarzać dane osobowe,
 • żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych dotyczących Ciebie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • wniesienia skargi dotyczącej nieprawidłowości przetwarzania Twoich danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; tel. 22 531-03-00; godziny pracy urzędu: 8.00–16.00; e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl – informacje pobrane ze strony https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt),
 • uzyskania kopii Twoich zgromadzonych danych osobowych stosownie do art. 16 ust. 3 i 4 RODO.

Cele przetwarzania danych, kategorie przetwarzanych danych oraz okres przetwarzania zostały już omówione powyżej w pkt. II. – tam znajdziesz wszystkie te informacje. Zgłoszenie żądania usunięcia danych nie wpływa na możliwość przetwarzania przez portal Planeta Serc danych w zakresie określonym w pkt II.6. 

IV. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych

Naszym celem jest zapewnienie bezproblemowego i bezpiecznego korzystania z portalu randkowego Planeta Serc. Pragniemy Cię zapewnić, że:

 • przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest przez nas z najwyższą starannością, wyłącznie w sposób i w celach określonych powyżej,
 • przetwarzanie Twoich danych objęte jest całkowitą dyskrecją,
 • Twoje dane osobowe są przechowywane tylko przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (patrz powyżej w pkt. II.),
 • Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu – za każdą decyzją podjętą w ramach przetwarzania danych stoi upoważniona, przeszkolona osoba z zespołu Planety Serc,
 • dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych,
 • Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Portal Planeta Serc dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące (np. dostawcy usług płatniczych, doradca podatkowy) dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. Planeta Serc wykorzystuje najnowocześniejsze oprogramowanie i odpowiednie narzędzia informatyczne.

W razie jakichkolwiek pytań, związanych z niniejszą Polityką Prywatności, zespół Planety Serc zaprasza do kontaktu: biuro@planetaserc.pl.

Kraków, kwiecień 2020 roku

Polecenia
ZALOGUJ SIĘ DO SWOJEGO KONTA STWÓRZ NOWE KONTO
Twoja prywatność jest dla nas ważna i nigdy nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy twoich informacji.
 
×
STWÓRZ KONTO MASZ JUŻ KONTO ?

 
×
ZAPOMNIAŁA/EŚ SWOJE SZCZEGÓŁY?
×

Idź do góry