Zamówienie członkostwa

zmień abonament Poziom członkostwa

Wybrałeś poziom członkostwa 1-miesięczny.

abonament 1-miesięczny Wybierz abonament 1-miesięczny, jeśli chcesz rozwiązać test osobowości i znaleźć swoje dopasowanie, abonament wygasa po 30 dniach.

Cena za członkostwo wynosi teraz PLN 29.99 .

Członkostwo wygasa po 30 dniach.

Czy masz kod rabatowy? Kliknij tutaj, aby wprowadzić kod rabatowy.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, aby kontynuować

ZALOGUJ REJESTRACJA
Regulamin

SPIS TREŚCI

 • §1. Postanowienia ogólne
 • §2. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 • §3. Logowanie do portalu
 • §4. Zasady dodawania zdjęć
 • §5. Zasady tworzenia profilu osobowego
 • §6. Test osobowości
 • §7. Abonament za usługi
 • §8. Zasady płatności za usługi
 • §9. Zasady korzystania z usługi VIP – weryfikacja konta
 • §10. Warunki techniczne korzystania z usług
 • §11. Aplikacja na telefon i komputer
 • §12. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora
 • §13. Prawa Administratora
 • §14. Obowiązki Administratora
 • §15. Prawa Użytkownika
 • §16. Obowiązki Użytkownika
 • §17. Reklamacje
 • §18. Zablokowanie lub usunięcie konta przez Administratora
 • §19. Rozwiązanie abonamentu / usunięcie konta
 • §20. Zasady rezerwacji i płatności za eventy
 • §21. Nieobecności i rezygnacje z udziału w wydarzeniu
 • §22. Organizacja eventów
 • §23. Przebieg eventu – szybkie randki
 • §24. Przebieg wydarzeń oraz warsztatów
 • §25. Przeciwwskazania do wydarzeń o charakterze taneczno – sportowym
 • §26. Bezpieczeństwo
 • §27. Udział osób niepełnoletnich w organizowanych wydarzeniach
 • §28. Newsletter
 • §29. Wykorzystanie wizerunku
 • §30. Postanowienia końcowe

 

Definicje:

Regulamin:

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal randkowy Planeta Serc.

Portal randkowy:

Portal randkowy o nazwie Planeta Serc, prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: https://www.planetaserc.pl

Administrator:

Zwany dalej także Organizatorem; Alexia Company Alicja Smoleń, NIP 868 179 38 49, REGON 122427959, e-mail: biuro@planetaserc.pl, działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Polsce.

Użytkownik:

Zwany dalej także Uczestnikiem; osoba korzystająca z usług portalu, a także biorąca udział w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, po wcześniejszym zarejestrowaniu się na portalu.

Profil osobowy:

Zwany dalej także kontem; zbiór informacji, danych i innych treści przedstawiających osobę Użytkownika, które zostały dobrowolnie przez niego opublikowane na portalu randkowym Planeta Serc.

Usługi:

Wszelkie oferowane przez Administratora usługi płatne i bezpłatne, mające na celu pomoc w nawiązaniu nowych znajomości.

Wydarzenie:

Zwane danej eventem (ang.); zaplanowane wydarzenie, w tym także warsztaty zorganizowane przez portal Planeta Serc, na określonych przez Organizatora zasadach oraz w ściśle określonym celu.

Zablokowanie konta:

Czasowa blokada konta przez Administratora, mająca na celu dokonanie przez Użytkownika stosownych zmian na profilu osobowym lub na łamach portalu.

Usunięcie konta:

Nieodwracalne usunięcie wszelkich treści umieszczonych na profilu osobowym, funkcja dostępna zarówno dla Administratora, jak i Użytkownika.

 • §1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku do odwołania i określa warunki korzystania z portalu randkowego Planeta Serc, który dostępny pod adresem internetowym: https://www.planetaserc.pl.
 2. Administrator świadczy usługi zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Celem portalu randkowego jest:
  • organizacja eventów, spotkań i randek,
  • integracja Użytkowników na grupach i forach,
  • pomoc Użytkownikom w poznawaniu siebie nawzajem,
  • pomoc Użytkownikom w doborze partnera poprzez test osobowości,
  • stworzenie Użytkownikom możliwości nawiązywania nowych znajomości poprzez rejestrację profili osobowych;
 4. Podmiotem korzystającym z usług świadczonych poprzez portal drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu, zwanym dalej: Użytkownikiem, może zostać osoba, która spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:
  • jest pełnoletnia, tj. taka, która ukończyła lat 18,
  • podaje faktyczny stan cywilny i deklaruje, że nie jest w związku małżeńskim,
  • poprawnie zarejestrowała się do portalu pod adresem: https://www.planetaserc.pl lub dokonała rezerwacji na organizowane przez portal wydarzenie,
  • spełniła warunki dotyczące dodawania zdjęć oraz wypełniania profilu osobowego;
 5. Portal skierowany jest do osób poszukujących partnera. Wskazanie właściwego stanu cywilnego jest wymagane, ponieważ portal nie dopuszcza do korzystania z usług osób pozostających w związku małżeńskim.
 6. Rejestracja w portalu jest dobrowolna i równoznaczna z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Administrator chroni dane Uczestników w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. rozporządzenie RODO). Ochrona danych osobowych oraz polityka prywatności znajduje się w zakładce Kontakt / Polityka prywatności.
 7. Użytkownik portalu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z jego treścią.
 8. Niezapoznanie się z niniejszym regulaminem pomimo potwierdzenia zapoznania się z jego postanowieniami nie zwalnia z obowiązku jego stosowania ani odpowiedzialności wynikającej z jego postanowień oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

 • §2. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Portal, stanowiący własność intelektualną Administratora, oferuje Użytkownikom w ramach portalu płatne oraz bezpłatne usługi.
 2. Rejestracja na portalu odbywa się jednorazowo, jest bezpłatna i służy utworzeniu profilu osobowego.
 3. Portal nie daje możliwości poznawania nowych osób bez rejestracji. Profile Użytkowników nie są zatem widoczne jeśli Użytkownik nie jest zalogowany.
 4. Po dokonaniu rejestracji konta, Użytkownik ma możliwość przygotowania swojego profilu osobowego poprzez wypełnienie informacji o sobie wraz z możliwością zamieszczenia zdjęć.
 5. Po bezpłatnym zarejestrowaniu się Użytkownik nie ma możliwości nawiązywania konwersacji prywatnych z innymi Użytkownikami. Aby móc nawiązać kontakt z innymi Użytkownikami należy aktywować/opłacić dowolny abonament.
 6. Po aktywacji/opłaceniu wybranego abonamentu, portal daje możliwość:
  • nawiązania kontaktu z innymi Użytkownikami poprzez wysyłanie wiadomości prywatnych,
  • wypełnienia autorskiego testu osobowości, którego wynikiem będzie określony typ osobowości,
  • wyszukania innych Użytkowników za pomocą wyszukiwarki, według preferencji takich jak płeć, miasto i wiek,
  • wyszukania innych Użytkowników za pomocą wyniku testu osobowości, a sugerując się radami specjalistów, wybrać dopasowaną osobowość,
  • wyszukania dopasowanych do siebie typów osobowości innych Użytkowników, pod warunkiem umieszczenia przez Nich na profilu wyniku testu osobowości;
 7. W ramach działalności portalu, Administrator oferuje także eventy, warsztaty, spotkania, szybkie randki oraz wyjazdy zorganizowane dla osób pragnących nawiązać nowe znajomości. Usługi te są płatne w zależności od organizowanego wydarzenia.

 

 • §3. Logowanie do portalu
 1. Aby zostać Użytkownikiem portalu należy poprawnie zarejestrować profil osobowy.
 2. Logowanie do portalu następuje poprzez okno Logowanie, podając dane do logowania, którymi są:
  • nazwa Użytkownika lub adres e-mail podany w trakcie rejestracji,
  • wybrane przez Użytkownika hasło;
 3. W przypadku utraty lub zapomnienia hasła przez Użytkownika, możliwe jest jego przypomnienie za pomocą dostępnej funkcji podczas logowania, znajdującej się pod przyciskiem: Nie pamiętasz hasła. Wówczas na podany w toku rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca przywrócenie hasła.
 4. Aby uzyskać prawidłowy dostęp do oferowanych przez portal usług, Użytkownik musi korzystać z aktualnych przeglądarek internetowych oraz zezwolić na obsługę plików cookies.

 

 • §4. Zasady dodawania zdjęć

Administrator zwraca szczególną uwagę na autentyczność dodawanych przez Użytkowników zdjęć. Zespół Planety Serc na bieżąco sprawdza oraz usuwa zdjęcia i konta niezgodne z niniejszym regulaminem. Aby przejść poprawną weryfikację zdjęć, należy przestrzegać poniższych zasad:

 1. Parametry techniczne zdjęć:
  • zdjęcie profilowe powinno być większe niż 580px szerokości i 580px wysokości,
  • zdjęcie w tle powinno być większe niż 1600px szerokości i 400px wysokości;
 2. Zakazane zdjęcia:
  • z daleka,
  • z dziećmi
  • erotyczne,
  • rozmazane,
  • słabej jakości,
  • z innymi osobami,
  • z imprezy z alkoholem,
  • przerobione na rysunek,
  • zamazane twarze innych osób,
  • w okularach przeciwsłonecznych,
  • osoba wycięta ze zdjęcia grupowego,
  • dodawanie zdjęć sprzed kilkudziesięciu lat,
  • zdjęcia pozyskane od innych Użytkowników bez ich zgody;
  • propagujące przemoc (fizyczną, psychiczną, seksualną, wobec zwierząt, itp.),
  • zdjęcia, na których nikogo nie ma (np. memy, krajobrazy), za wyjątkiem zdjęć w tle;
 3. Wszelkie motywy seksualne nie powinny mieć miejsca i należy zwracać na to szczególną uwagę.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalenia z Użytkownikiem terminu, w którym zdjęcia powinny zostać zmienione na zgodne z wymogami portalu. Jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone w ustalonym terminie, Administrator ma prawo zablokować dane konto do czasu dokonania zmian.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub usunięcia konta Użytkownikowi, który nie spełnia warunków dodawania zdjęć.
 6. Zdjęcia, które w rażący sposób naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego m. in. poprzez propagowanie agresji, przemocy i dyskryminacji, mogą zostać zgłoszone do odpowiednich organów.

 

 • §5. Zasady tworzenia profilu osobowego

Administrator na bieżąco sprawdza poprawność wypełnionych profili osobowych oraz zwraca szczególną uwagę na autentyczność dodawanych przez Użytkowników treści.

 1. Przedstawiamy kilka cennych wskazówek, których należy przestrzegać tworząc profil osobowy:
  • nie należy zostawiać pustych informacji,
  • nie należy umieszczać nieprawdziwych informacji,
  • zabronione jest kopiowanie opisów z innych profili osobowych,
  • zabronione jest używanie podtekstów erotycznych służących znalezieniu partnerów do spotkań o charakterze seksualnym,
  • zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek informacji prywatnych, takich jak dane osobowe, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, dane kont bankowych, które mogą zostać wykorzystane na szkodę Użytkownika;
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do ustalenia z Użytkownikiem terminu, w którym opisy powinny zostać zmienione na zgodne z wymogami portalu. Jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone w ustalonym terminie, Administrator ma prawo zablokować dane konto do czasu dokonania zmian.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub usunięcia konta Użytkownikowi, który nie spełnia warunków tworzenia profilu osobowego.
 4. Opisy w profilu, które w rażący sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa m. in. poprzez propagowanie agresji, przemocy i dyskryminacji, mogą zostać zgłoszone do odpowiednich organów.

 

 • §6. Test osobowości
 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom przeprowadzenie testu, którego wynikiem jest wskazanie typu osobowości. Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego typu osobowości w profilu osobowym.
 2. Test osobowości został stworzony na potrzeby portalu, aby pomóc Użytkownikom w poprawie jakości życia zarówno osobistego jak i zawodowego.
 3. Wynik testu osobowości uzależniony jest od szczerości osoby, która go wypełnia. Użytkownik powinien odpowiadać szczerze na pytania z testu, aby otrzymać wiarygodny wynik.
 4. Odpowiedzi należy udzielać zgodnie z tym, jak Użytkownik zachowuje się w opisanych sytuacjach a nie tak jak chciałby lub należałoby się zachować.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedzi wypełnione niezgodnie z prawdą, może to bowiem skutkować błędnym przypisaniem do danej osobowości.
 6. Administrator oferuje dopasowanie osobowości oparte na wiedzy, doświadczeniach i badaniach naukowych na podstawie których stworzono kod dopasowań.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte po rozwiązaniu testu.
 8. Administrator nie gwarantuje znalezienia przez Użytkownika partnera w czasie trwania jego abonamentu.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak znalezienia przez Użytkownika partnera w czasie trwania jego abonamentu.
 10. Administrator nie gwarantuje, że wskazane dopasowanie Użytkowników oznacza pewną szansę na stworzenie długotrwałego związku. Dopasowanie wskazuje na cechy łączące dane osobowości, co może pozytywnie wpływać na rozwój znajomości. Czynnikiem decydującym o szansie na udany związek są chęci i zamiary obojga Użytkowników.
 11. Test został opracowany na podstawie idei Carla Gustava Junga, pochodzącego ze Szwajcarii psychiatry i psychologa, żyjącego w latach 1875-1961. Polska wersja została opracowana przez Laboratorium Dobrego Życia i opublikowana pod nazwą ID16, również opierając się na idei Carla Junga, stając się inspiracją do stworzenia testu osobowości.

 

 • §7. Abonament za usługi
 1. Aby aktywować wybrany abonament, należy wybrać go z listy dostępnych usług oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami, aż do zakończenia aktywacji/płatności.
 2. W momencie aktywacji/wykupienia przez Użytkownika wybranego abonamentu, zostaje zawarta umowa świadczenia usług drogą elektroniczną. Należna opłata musi zostać dokonana z góry za wybrany okres.
 3. Wykupienie usługi uprawnia do korzystania z niej przez okres wskazany w zakupionym abonamencie, przy czym 1 miesiąc abonamentu liczy się za dni trzydzieści.
 4. Administrator umożliwia dostęp do korzystania z usług portalu niezwłocznie po otrzymaniu płatności, z czym wiąże się utrata przez Użytkownika prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem poza lokalem jego przedsiębiorstwa.
 5. Sposób płatności, cena i warunki świadczenia usług o których mowa jest wyżej, podawane są w zakładce Abonamenty  oraz przy wyborze zakupu poszczególnej usługi.
 6. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia ilości pozostałych dni opłaconego abonamentu na swoim profilu osobowym.
 7. Po zakończeniu płatnego abonamentu i nieopłaceniu kolejnego, Użytkownik traci możliwość wysyłania wiadomości prywatnych oraz poznawania nowych osób. Aby odblokować możliwość wysyłania wiadomości, należy opłacić abonament. Funkcje udziału w wydarzeniach nie zostają zablokowane.
 8. Rodzaj aktywnego abonamentu widnieje na profilu osobowym Użytkownika, nie będąc jednocześnie widocznym dla innych Użytkowników.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen abonamentu. Zmiana nie będzie dotyczyła abonamentów wcześniej już opłaconych, tzn. nie będzie powodowała powstania obowiązku dopłaty.

 

 • §8. Zasady płatności za usługi
 1. Ceny poszczególnych usług z których może skorzystać Użytkownik znajdują się w sklepie portalu oraz bezpośrednio przy zakupie wybranej usługi.
 2. Ceny udziału w poszczególnych wydarzeniach znajdują się w kalendarzu imprez oraz przy zakupie biletu na wybrane wydarzenie.
 3. Użytkownik ma możliwość modyfikacji zamówienia do momentu opłacenia zamówienia.
 4. W celu opłacenia wybranych usług konieczne jest naciśnięcie przycisku Kupuję i płacę z obowiązkiem zapłaty.
 5. Dostępne formy płatności podawane są każdorazowo przy zakupie wybranej usługi. Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności Tpay oraz Blikiem.
 6. Administrator ma prawo zablokować świadczenie usług Użytkownikowi do momentu uzyskania całości należnej płatności za abonament.
 7. Potwierdzenie opłaconego abonamentu następuje poprzez mail.

 

 • §9. Zasady korzystania z usługi VIP – weryfikacja konta
 1. Administrator udostępnia Użytkownikowi usługę VIP - weryfikacja konta, dzięki której jego konto zostanie zweryfikowane i wyróżnione niebieskim symbolem.
 2. Usługa weryfikacji konta polega na zorganizowanej wideokonferencji Administratora i Użytkownika poprzez video chat na portalu. Czas trwania wideokonferencji to max. 5 minut.
 3. Celem wideokonferencji jest weryfikacja tożsamości Użytkownika, który potwierdza tym samym autentyczność swojego profilu osobowego. Usługa ta ma na celu zwiększenie zaufania do danego Użytkownika, gdyż jego profil osobowy jest zweryfikowany. Oznacza to, że właścicielem konta jest ta sama osoba, która je utworzyła.
 4. Po zakupie danej usługi Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia terminu wideokonferencji dogodnego dla obu stron.
 5. Użytkownik ma 30 dni na wykorzystanie zakupionej usługi. Po tym terminie usługa traci ważność, a poniesione koszta nie zostają zwrócone.
 6. Użytkownik może odwołać wideokonferencję maksymalnie do 24 godzin przed godziną jej rozpoczęcia. W przypadku przekroczenia tego terminu rezerwacja traci ważność.
 7. Usługa traci ważność jeżeli Użytkownik spóźni się na wideokonferencję o więcej niż 3 minuty od ustalonego terminu.
 8. Jeżeli wideokonferencja nie może zostać zrealizowana ze strony Użytkownika, wówczas istnieje możliwość jednorazowego przełożenia na inny termin. Warunkiem przełożenia terminu jest dotrzymanie czasu na jego odwołanie. 
 9. Jeżeli wideokonferencja nie może zostać zrealizowana ze strony Administratora, wówczas istnieje możliwość umówienia kolejnej wideokonferencji.
 10. Użytkownik ma prawo do zwrotu zakupionej usługi VIP weryfikacja profilu w ciągu 14 dni od zakupu. Aby usługa mogła zostać zwrócona, musi posiadać status niewykorzystanej oraz nie posiadać nieobecności na wcześniej umówionej wideokonferencji.
 11. Po zrealizowaniu usługi VIP, Użytkownik nie ma prawa żądania zwrotu poniesionych kosztów.
 12. Wszelkie przejawy wulgarności, przemocy, łamania prawa oraz niestosownego zachowania Użytkownika wobec Administratora podczas wideokonferencji mogą zostać zgłoszone do odpowiednich organów.

 

 • §10. Warunki techniczne korzystania z usług
 1. Aby poprawnie korzystać z usług portalu należy:
  • zaakceptować pliki cookies,
  • posiadać prywatne konto e-mail,
  • posiadać aktualną przeglądarkę internetową.

 

 • §11. Aplikacja na telefon i komputer
 1. Administrator umożliwia korzystanie z systemu z intuicyjnej aplikacji. Aby utworzyć aplikację na urządzeniu mobilnym, należy utworzyć skrót na ekranie głównym i zapamiętać dane logowania używając opcji Dodaj do ekranu głównego.
 2. Aby zapisać aplikację na komputerze, należy utworzyć skrót na pulpicie.

 

 • §12. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora
 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w cenniku. Zmiana nie będzie dotyczyła abonamentów wcześniej już opłaconych, tzn. nie będzie powodowała powstania obowiązku dopłaty.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • korzystanie z konta Użytkownika przez osoby trzecie i nieuprawnione,
  • wiarygodność danych, jakie Użytkownicy zawierają w swoich profilach,
  • treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników na łamach portalu,
  • konsekwencje związane z wykorzystaniem treści zawartych w profilach osobowych,
  • sytuacje i wydarzenia, które powstaną na skutek poznania się Użytkowników w rzeczywistości,
  • informacje przekazywane przez Użytkowników sobie nawzajem oraz ich następstwa i konsekwencje,
  • nieprawidłowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań niniejszego regulaminu, jeżeli spowodowane będzie okolicznościami, na które nie miał wpływu,
  • nienależyte przechowywanie przez Użytkownika jego danych do logowania oraz dostępu do urządzeń mobilnych i elektronicznych, na których dokonuje logowania,
  • skutki zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, który nie dokonał poprawnego wypełnienia profilu osobowego lub złamał zasady niniejszego regulaminu,
  • bezprawne wykorzystanie zdjęć Użytkowników bez ich zgody, udostępnionych przez nich innym Użytkownikom – Administrator jest jednak zobowiązany do reakcji na zgłoszenie faktu wykorzystania tych zdjęć przez Użytkownika dotkniętego naruszeniem;
 3. Administrator nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak znalezienia przez Użytkownika partnera w czasie trwania jego abonamentu.

 

 • §13. Prawa Administratora
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o blokowaniu lub usuwaniu kont Użytkowników, którzy:
  • dopuścili się złamania niniejszego regulaminu,
  • dopuścili się złamania obowiązującego prawa,
  • nie dodali zdjęć do swojego profilu osobowego,
  • publikują treści niezgodne z niniejszym regulaminem,
  • działają na szkodę Administratora lub Użytkowników,
  • utworzyli konto, co do którego powstała wątpliwość o jego autentyczności;
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, jeśli występuje prawdopodobieństwo, że zawarte w nim dane są nieprawdziwe lub zostało zgłoszone ich nadużycie. Konto w takim wypadku zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia sprawy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do nie ujawniania własnego wizerunku na profilu Administratora oraz wizerunku osób odpowiedzialnych za bieżące prowadzenie portalu, a w szczególności Redaktorów oraz Webmasterów.

 

 • §14. Obowiązki Administratora
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby portal działał bez jakichkolwiek zakłóceń. Drobne usterki będą usuwane bez zbędnej zwłoki.
 2. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Użytkowników o powstałych usterkach oraz ich konsekwencjach, jak również przewidywanym terminie usunięcia.
 3. Administrator zapewnia nieprzerwany dostęp do usług portalu, zgodnie z niniejszym regulaminem, całą dobę, w każdy dzień tygodnia, również w dni świąteczne.
 4. Dostęp do usług może ulegać czasowemu ograniczeniu lub przerwaniu:
  • w razie ograniczeń sieci z których korzysta przy świadczeniu usług,
  • na czas trwania awarii będących skutkiem działań osób trzecich oraz żywiołów,
  • na czas rekonstrukcji oprogramowania potrzebnego do prawidłowego użytkowania portalu,
  • w czasie trwania modernizacji, naprawy usterek oraz wszelkich koniecznych konserwacji - z koniecznością wcześniejszego poinformowania Użytkowników.

 

 • §15. Prawa Użytkownika
 1. Użytkownik korzysta z usług portalu dobrowolnie.
 2. Użytkownik ma prawo do zmiany hasła potrzebnego do logowania się, za pomocą dostępnej funkcji podczas logowania, znajdującej się pod przyciskiem Nie pamiętasz hasła.
 3. Użytkownik ma prawo zamieszczania reklam i ogłoszeń tylko w przeznaczonym do tego miejscu na portalu. Wszelkie reklamy umieszczane w niezgodnym miejscu na portalu zostaną usunięte przez Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo do zablokowania kontaktu z innymi Użytkownikami, z którymi nie wyraża zgody na dalszą konwersację.
 5. Cesja praw do konta na osobę trzecią jest niedozwolona. W przypadku naruszenia prawa o zakazie cesji, dane konto zostanie niezwłocznie usunięte przed Administratora, bez obowiązku zwrotu należności za pozostały opłacony okres świadczenia usługi.
 6. Użytkownik ma prawo do pełnej rezygnacji z posiadania konta na portalu w dowolnym momencie. W tym celu należy samodzielnie usunąć profil za pomocą funkcji Usuń konto. Usunięcie konta jest dobrowolne, nieodwracalne i nie nakłada na Administratora obowiązku zwrotu należności za pozostały opłacony okres świadczenia usługi.

 

 • §16. Obowiązki Użytkownika
 1. Każdy Użytkownik ma obowiązek poznać treść niniejszego regulaminu oraz zastosować się do niego oraz do obowiązujących przepisów prawa.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe utworzenie, zapamiętanie oraz przechowywanie własnych danych osobowych potrzebnych do logowania, aby uniemożliwić przekazanie ich osobom nieuprawnionym.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do wypełnienia profilu osobowego zgodnego z prawdą oraz do zamieszczenia w nim zdjęć zgodnych z wymogami portalu.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwość informacji zamieszczanych na łamach portalu.
 5. W przypadku zamieszczenia treści oraz zdjęć niedostosowanych do wymogów portalu, a także informacji naruszających prawo oraz ogólne zasady społeczne, Użytkownik zostanie poproszony o ich zmianę, a niedostosowanie się będzie skutkowało blokadą lub usunięciem jego konta.
 6. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać na łamach portalu (wiadomości, forum, grupy) informacji:
  • niezgodnych z prawem,
  • typu: spam, łańcuszek szczęścia,
  • zawierających treści pornograficzne,
  • niezgodnych z niniejszym regulaminem,
  • obraźliwych, wulgarnych i niecenzuralnych,
  • nawołujących do dyskryminacji o jakimkolwiek charakterze,
  • propagujących do spożywania środków odurzających i alkoholu,
  • o charakterze erotycznym, sugerującym do nawiązania niezobowiązujących znajomości,
  • promujących i oferujących innym skorzystanie z usług osób i firm, w miejscach na portalu do tego nie przeznaczonych,
  • w których zawarte są dane osobowe innego Użytkownika bez wyraźnej jego zgody;
 7. Użytkownik może założyć wyłącznie jeden profil osobowy. W przypadku utworzenia kilku profili, Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia ich wszystkich.
 8. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie szkodził wizerunkowi portalu, w szczególności poprzez nieodpowiednie komentarze na łamach portalu, naruszające dobra osobiste Użytkowników i Administratora.
 9. Korzystając z portalu poprzez nawiązywanie nowych znajomości, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania tajemnicy konwersacji, które prowadzi z innymi Użytkownikami, a także do nie rozpowszechniania danych osobowych, które zostały mu podane.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do usunięcia swojego profilu, jeśli nie będzie sobie więcej życzył nawiązania kontaktów z innymi Użytkownikami. Usunięcie konta nie wiąże się z podaniem przyczyny.
 11. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:
  • działał bezprawnie i szkodliwie wbrew innym Użytkownikom i Administratorowi,
  • namawiał do rozmowy Użytkowników, którzy nie wyrazili zgody na konwersację,
  • obrażał i poniżał, ani nakłaniał do przemocy i czynności seksualnych innych Użytkowników;
 12. Portal przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Użytkownik ma obowiązek podania prawidłowej daty urodzenia, która nie jest widoczna dla pozostałych Użytkowników (w profilu pojawia się tylko wiek, bez daty urodzenia). Wszelkie konta Użytkowników, które wskazują na brak pełnoletności będą niezwłocznie usuwane przez Administratora.
 13. Portal wymaga podania aktualnego stanu cywilnego. Wskazanie właściwego stanu cywilnego jest wymagane, ponieważ portal nie dopuszcza do korzystania z usług osób w związku małżeńskim. Wszelkie konta Użytkowników, które wskazują na związek małżeński będą weryfikowane.
 14. Użytkownik ma obowiązek poprawnego przechowywania danych umożliwiających zalogowanie się do własnego konta innym osobom.
 15. Portal wraz z oprogramowaniem, usługami, testem osobowości oraz wszelkimi pozostałymi sekcjami jest własnością intelektualną Administratora. Użytkownik nie ma zatem prawa do:
  • nieuprawnionego dostępu do serwera portalu,
  • kopiowania, powielania informacji zawartych na portalu celem uzyskania korzyści majątkowych,
  • powielania danych z portalu w celach innych niż na potrzeby własne, w ramach założonego konta;
 16. Użytkownik ma obowiązek zgłoszenia Administratorowi wszelkich naruszeń regulaminu przez innych Użytkowników oraz niepokojących go sygnałów o naruszeniu bezpieczeństwa portalu.

 

 • §17. Reklamacje
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem usługi przez Administratora.
 2. Podstawą do złożenia reklamacji może być wykonanie przez Administratora usługi niezgodnie z niniejszym regulaminem lub obowiązującymi przepisami.
 3. Reklamację można złożyć całodobowo poprzez:
  • e-mail: biuro@planetaserc.pl, w tytule: Reklamacje,
  • formularz kontaktowy znajdujący się na portalu w zakładce: Kontakt, w tytule: Reklamacje;
 4. Podstawy do reklamacji nie stanowi:
  • brak znalezienia partnera, 
  • działalność osób trzecich, za których Administrator nie odpowiada,
  • pomyłki i błędy spowodowane winą Użytkowników, które wpłynęły na ich szkodę,
  • chęć zwrotu kosztów za opłacony abonament, w momencie kiedy Użytkownik chce zrezygnować z korzystania z usług portalu,
  • brak możliwości zalogowania się do portalu poprzez brak urządzeń z funkcją internetu oraz brak aktywnych i dostępnych usług internetowych przez Użytkownika;
 5. Reklamacji zostaną poddane tylko w pełni opisane usterki i problemy z działaniem portalu randkowego, wraz z poprawnym kontaktem zwrotnym do Użytkownika w ciągu 14 dni od daty otrzymania.
 6. W przypadku, kiedy zrealizowanie reklamacji przekroczy rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni, Administrator poinformuje Użytkownika o przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji.

 

 • §18. Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika przez Administratora
 1. Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy:
  • właściwy organ władzy publicznej zażąda tego od Administratora w związku z naruszeniem przepisów prawa,
  • Użytkownik nie dostosuje się do zasad niniejszego regulaminu lub pomimo wyznaczenia przez Administratora terminu, nie dokona właściwych zmian,
  • zostanie złożone jedno zgłoszenie ze strony innego Użytkownika, dotyczące podejrzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub złamania obowiązujących przepisów prawa i okaże się ono uzasadnione;
 2. Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy jego działania mogą prowadzić do wyrządzenia szkody na rzecz Administratora, Użytkowników lub osób trzecich.

 

 • §19. Rozwiązanie abonamentu i usunięcie konta
 1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego profilu osobowego w dowolnym momencie. W tym celu należy wybrać zakładkę Profil, następnie Ustawienia i Skasuj konto. Skasowanie konta jest nieodwracalne. Usunięcie konta przez Użytkownika nie stanowi podstawy do zwrotu środków za okres pozostały do końca abonamentu.
 2. Po zakończeniu abonamentu i nieprzedłużeniu czasu jego trwania, konto Użytkownika zostaje przekształcone w konto bez możliwości wysyłania wiadomości prywatnych.
 3. Rozwiązanie umowy nie ogranicza Administratorowi dochodzenia odszkodowania oraz roszczeń związanych z naruszeniem przepisów prawa, w szczególności praw autorskich.
 4. Usunięty profil przez Użytkownika nie może zostać przywrócony przez Administratora.

 

 • §20. Zasady rezerwacji i płatności na eventy
 1. Na wszystkie organizowane eventy wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online wraz z dokonaniem obowiązującej płatności. Rodzaj płatności zależny jest od wybranego eventu. Podczas rejestracji następuje przekierowanie do odpowiedniej platformy, gdzie można dokonać płatności online.
 2. Rezerwacji miejsc należy dokonać poprzez zakładkę Oferta (Eventy dla singli, Warsztaty dla singli) klikając na nazwę wybranego eventu, datę oraz poprzez wybranie płci wraz z dokonaniem obowiązującej płatności.
 3. Prosimy uzupełnić dane osobowe zgodnie z prawdą. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione dane osobowe, w szczególności za niezgodność podanych danych z danymi wynikającymi z dokumentu tożsamości. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia Uczestnika do eventu w razie niezgodności między danymi osobowymi.

 

 • §21. Nieobecności i rezygnacje z udziału w wydarzeniu
 1. Rezerwację eventu można odwołać maksymalnie do 24 godzin przed godziną rozpoczęcia wybranego eventu. W przypadku przekroczenia tego terminu rezerwacja przepada i koszty eventu nie zostają zwrócone.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z eventu, jeśli do rozpoczęcia wybranego eventu zostało mniej niż 24 godziny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z listy rezerwacji, w przypadku gdy zgłosił on swoją nieobecność po terminie 24 godzin od wybranego eventu.
 4. Rezygnacja z eventu odbywa się drogą elektroniczną poprzez system rezerwacji.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje i wypadki losowe, których następstwem jest brak możliwości wzięcia udziału w evencie.
 6. W przypadku 3 nieobecności na eventach lub nieterminowego ich odwołania, Uczestnik traci możliwość kolejnych rezerwacji. Decyzję o odblokowaniu Uczestnika podejmuje Organizator.

 

 • §22. Organizacja eventów
 1. Miejsce i data wydarzenia podawane są podczas dokonywania rezerwacji. Do obowiązków Uczestnika należy sprawdzenie lokalizacji eventu oraz odpowiednie przygotowanie się, aby nie dopuścić do spóźnienia.
 2. Uczestnik powinien pojawić się w wyznaczonym miejscu eventu na 15 minut przed jego rozpoczęciem, aby dokonać weryfikacji biletu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia Uczestników na wybrany event oraz za poniesione z tego tytułu konsekwencje.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia Uczestnika który się spóźnił.
 5. Weryfikacja biletu odbywa się na podstawie dokonanej rezerwacji, według przygotowanej listy Uczestników oraz po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby, które nie posiadają dokumentu przy sobie lub nie wyrażą na zgody na jego sprawdzenie, nie zostaną wpuszczone na event, ponosząc koszt nieobecności.
 7. Portal zastrzega sobie prawo do odwołania eventu w dowolnej chwili nawet na chwilę przed rozpoczęciem, jeśli liczba Uczestników w ostatniej chwili znacznie uległa obniżeniu i jest mniejsza niż 10. W tym przypadku Organizator zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie wszystkich Uczestników. Osoby, które opłaciły event otrzymają zwrot należności w całości w ciągu 14 dni roboczych.
 8. Organizator eventu zastrzega sobie prawo do odwołania eventu bez podawania przyczyny.
 9. Organizator eventu nie ponosi odpowiedzialności za mniejszą ilość Uczestników niż ta, która była zadeklarowana przy dokonywaniu przez Uczestnika rezerwacji.
 10. Organizator eventu nie ponosi odpowiedzialności za informacje podawane przez Uczestników eventu.
 11. Organizator eventu nie ponosi odpowiedzialności za dalszy przebieg znajomości oraz za to, co dzieje się po zakończeniu eventu, w szczególności za zachowanie jego Uczestników lub osób trzecich w związku z przebiegiem eventu.
 12. Uczestnik ma obowiązek dobrania odpowiedniego stroju do eventu.
 13. Uczestnik ma obowiązek przygotowania się do eventu tematycznego, które wymagają od niego odpowiedniego stroju lub rekwizytów. Koszt przygotowania pokrywa Uczestnik.
 14. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się ze szczegółami wydarzenia oraz dostosowania się do określonych w nim zasad.

 

 • §23. Przebieg eventu – szybkie randki
 1. Szybkie randki to event organizowany dla osób o statusie singla, na którym co kilka minut kobiety i mężczyźni wymieniają się miejscem przy stoliku tak, aby każdy mógł ze sobą porozmawiać.
 2. W evencie bierze udział przeciętnie około 15 kobiet i 15 mężczyzn. Liczba uczestników może ulegać zmianie przez Organizatora.
 3. Rozmowy Uczestników trwają około 5 - 8 minut.
 4. Organizator dzwonkiem sygnalizuje koniec czasu i mężczyźni przesiadają się do kolejnego stolika. Panie przez cały event siedzą przy tych samych stolikach. Randki trwają tak długo, aby każdy mężczyzna mógł porozmawiać z każdą kobietą.
 5. Uczestnikom eventu zostaje udostępnione jedynie imię. Organizator nie podaje nazwisk.
 6. W trakcie eventu Uczestnicy wyrażają chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami na otrzymanej od Organizatora winietce.
 7. Uczestnicy samodzielnie decydują o przekazaniu swoich danych osobowych Współuczestnikom eventu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Uczestnika dane osobowe drugiemu Uczestnikowi.
 9. W trakcie trwania eventu Uczestnicy mają zakaz spożywania napojów, które zostały zakupione poza lokalem, w którym odbywa się event.
 10. W trakcie trwania eventu Uczestnicy mogą zamawiać napoje w lokalu, w którym jest on organizowany. Koszt napojów pokrywa Uczestnik.

 

 • §24. Przebieg wydarzeń oraz warsztatów
 1. Ze względu na zróżnicowany charakter wydarzeń oraz warsztatów, Organizator będzie informował o ich przebiegu w poszczególnej informacji o danym wydarzeniu.
 2. Do obowiązku Użytkownika zapisującego się na wybrane wydarzenie należy zapoznanie się z zasadami udziału, przeciwwskazaniami oraz odpowiednie przygotowanie do eventu.
 3. Wszelkie szczegóły wydarzeń będą publikowane w social mediach, do których Użytkownicy mają bezpośredni dostęp.
 4. Na zakończenie wydarzenia Organizator prosi Uczestników o wypełnienie ankiety, która pomoże wskazać poziom oferowanych usług. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

 

 • §25. Przeciwwskazania do wydarzeń o charakterze taneczno – sportowym
 1. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniach na własną odpowiedzialność.
 2. Zapisując się na wydarzenie, Uczestnik powinien we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia oraz zapoznać się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa w eventach oferowanych przez Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieszczęśliwe wypadki, które mogą się wydarzyć podczas trwania eventu a także za choroby będące ich następstwem.
 4. Przeciwwskazania bezwzględne do wydarzeń o charakterze taneczno – sportowych:
  • ciąża,
  • grypa,
  • epilepsja,
  • karmienie piersią,
  • problemy z błędnikiem,
  • choroby nowotworowe,
  • choroby reumatoidalne,
  • bieżące kontuzje i urazy,
  • endoprotezy (bark, biodro),
  • osłabione mięśnie głębokie,
  • rozejście spojenia łonowego,
  • pobieranie krwi w dniu zajęć,
  • tatuaż - 2 tygodnie od zabiegu,
  • implanty piersi powyżej 300ml,
  • piercing - 2 tygodnie od zabiegu,
  • guzy, cysty i polipy powyżej 2mm,
  • artroskopia kolana - rok po zabiegu,
  • przepuklina pachwinowa i pępkowa,
  • atopowe zapalenie skóry (stan rzutowy),
  • wady wzroku powyżej -4 - badanie dna oka,
  • leczenie dentystyczne - 2 tygodnie po wizycie,
  • poparzenia ciała z przerwaniem tkanki łącznej,
  • zaawansowane choroby serca i układu krążenia,
  • zatrucie pokarmowe (gazy, wymioty, biegunka),
  • rozejście mięśnia prostego brzucha powyżej 2cm,
  • niedawno przebyte urazy narządów wewnętrznych,
  • operacje chirurgiczne - po 6 miesiącach po zabiegu,
  • syndrom mięśnia gruszkowatego - 3 tygodnie od urazu,
  • choroby zakaźne, wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze,
  • złamania kończyn - od 6 tygodni do pół roku po złamaniu,
  • wysiłkowe nietrzymanie moczu - po zakończonym leczeniu,
  • zwichnięcia, podwichnięcia, skręcenia i wybicia stawów – od 6 tygodni od wypadku,
  • alkohol i narkotyki (obowiązuje absolutny zakaz dopuszczenia uczestnika do eventu po ich spożyciu),
  • przyjmowanie lekarstw, które w jakichkolwiek sposób wpływają na zdolności fizyczne
   i psychiczne (m. in. dopalacze, leki psychotropowe, itp.),
  • po porodzie:
   • naturalnym: min. 6 miesięcy,
   • cesarskie cięcie: min. 12 miesięcy (aby wziąć udział po min. 6 miesiącach, należy posiadać pisemną zgodę fizjoterapeuty lub lekarza);
 1. Pisemne pozwolenie od lekarza lub fizjoterapeuty:
  • mastektomia – pisemna zgoda lekarza,
  • chondromalacja – konsultacja z fizjoterapeutą,
  • kręgozmyk – pisemna zgoda od fizjoterapeuty,
  • boczne przyparcie rzepki - konsultacja z fizjoterapeutą,
  • zamrożony bark – pisemne pozwolenie od fizjoterapeuty,
  • problemy z miednicą; pisemne pozwolenie od fizjoterapeuty,
  • rozszczep kręgosłupa - pisemne pozwolenie od fizjoterapeuty,
  • dyskopatia mająca objawy – pozwolenie pisemne od fizjoterapeuty,
  • ból brzucha o nieznanej etiologii i nie występujący podczas miesiączki – po konsultacji z lekarzem,
  • zmiany zwyrodnieniowe stawów (szczególnie biodro i bark) - pozwolenie pisemne od fizjoterapeuty,
  • zabiegi medycyny estetycznej z przerwaniem tkanki łącznej: 2 tygodnie od zabiegu, pozwolenie od fizjoterapeuty,
  • zmiany zwyrodnieniowe stawów (szczególnie biodro i bark) - pozwolenie pisemne od fizjoterapeuty,
  • zabiegi medycyny estetycznej z przerwaniem tkanki łącznej: 2 tygodnie od zabiegu, pozwolenie od fizjoterapeuty,
  • zaburzenia neurologiczne (porażenia, drętwienia) - po ustąpieniu zaburzeń i po konsultacji z fizjoterapeutą lub neurologiem,
  • ból łokcia, nadgarstka i przedramienia (łokieć tenisisty, łokieć golfisty, cieśń nadgarstka) - zakaz udziału przez 7 dni i jeśli ból nadal się utrzymuje, to pisemne pozwolenie od fizjoterapeuty;

 

 • §26. Bezpieczeństwo
 1. Osoby biorące udział w eventach mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
 2. Przed rozpoczęciem eventu Uczestnicy podpisują oświadczenie, że zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa podczas eventu i przeciwwskazaniami do wykonywania danej aktywności fizycznej.
 3. Uczestnicy eventu proszeni są o zachowanie kultury osobistej podczas jego trwania.
 4. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu podczas trwania eventu oraz absolutny zakaz spożywania substancji odurzających.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wnoszonych na event przez Uczestników rekwizytów tematycznych, których wymaga wydarzenie. Rekwizyty te mogą zostać sprawdzone pod względem bezpieczeństwa a co za tym idzie, mogą zostać niedopuszczone przez Organizatora do eventu.
 6. O opuszczenie eventu mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających oraz gdy ich zachowanie będzie wyraźnie przeszkadzało innym Uczestnikom. Organizator w tej sytuacji nie zwraca kosztu za dany event a jego decyzja jest natychmiast wykonalna.
 7. Organizator eventu zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa bez podania przyczyny.
 8. Uczestnik nie będzie zgłaszał do Organizatora żadnych roszczeń w sytuacji gdy event zostanie przerwany na skutek zdarzenia niezależnego od Organizatora, które uniemożliwi dalsze jego prowadzenie (usterka w lokalu, wypadek podczas eventu, konieczności udzielenia pierwszej pomocy, niezależne od organizatora czynniki zewnętrzne, siła wyższa).

 

 • §27. Udział osób niepełnoletnich w organizowanych wydarzeniach
 1. Minimalny wiek osoby korzystającej z wydarzeń dla singli to 18 lat.
 2. Organizator eventu zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do niewpuszczenia go jeśli nie jest pełnoletni.

 

 • §28. Newsletter
 1. Aby rozpocząć korzystanie z Newslettera, należy dodać swoje imię i adres e-mail na głównej stronie portalu w zakładce Powiadomienia.
 2. Użytkownik może w każdym momencie wypisać się z Newslettera poprzez:
  • kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Użytkownika,
  • kliknięcie na zakładkę na stronie głównej Chcesz się wypisać, która skieruje Użytkownika do napisania e-mail do Administratora.

 

 • §29. Wykorzystanie wizerunku
 1. Organizator eventów może wykonywać zdjęcia i filmy na potrzeby promocji i reklamy, na podstawie pisemnej zgody Uczestnika.
 2. Przed rozpoczęciem eventu Uczestnik zostanie poproszony o podpisanie zgody na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z eventów organizowanych przez Organizatora oraz przez podmioty, którym zostanie ewentualnie udzielona licencja na korzystanie z tych zdjęć i filmów. Zgoda Uczestnika obejmuje wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich znanych w chwili jego utrwalenia polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych.
 3. Właścicielem zdjęć lub filmów wykonanych podczas eventu i uprawnionym z tytułu wszelkich powiązanych praw autorskich i praw pokrewnych jest Organizator.
 4. Wykonywanie zdjęć oraz filmów bez zgody Organizatora eventu jest zabronione. Fotografowanie lub filmowanie jest możliwe tylko po wcześniejszym otrzymaniu zgody przez Organizatora.
 5. Użytkownik wyrażający zgodę na opisanie swojej miłosnej historii dla portalu Planeta Serc zezwala na rozpowszechnianie swojego wizerunku widniejącego na przekazanych fotografiach bez ograniczeń czasowych dla Administratora oraz wyłącznie na łamach portalu.
 6. Użytkownik posiadający aktywne konto na portalu, wyraża zgodę na publikację ikonki swojego zdjęcia profilowego na portalu w sekcjach:
  • nowi Użytkownicy,
  • aktywni Użytkownicy,
  • popularni Użytkownicy,
  • wyróżniający się Użytkownicy,
  • ostatnio zarejestrowani Użytkownicy;
 7. Publikacja ikonki ze zdjęciem profilowym w wyżej opisanych sytuacjach, pozwala niezarejestrowanym Użytkownikom widzieć jedynie zdjęcie profilowe bez możliwości przeglądania profilu i galerii zdjęć.

 

 • §30. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie, o czym Użytkownicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
 2. Portal zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny. W tym przypadku Administrator zobowiązany będzie do zwrócenia Użytkownikom opłat za usługi, których nie będzie w stanie zrealizować, w terminie do 3 miesięcy od daty poinformowania o braku możliwości świadczenia usług. Uczestnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych dodatkowych roszczeń z tego tytułu.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane będą polubownie, na przykład w drodze negocjacji lub mediacji.
 5. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia po wyczerpaniu polubownych negocjacji, będą mogły wystąpić na drogę sądową. Strony poddają wszelkie spory istniejące lub mogące wyniknąć na tle zawartej umowy pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa.

 

Kraków, lipiec 2020 rok


Inne metody płatności - tpay

Jeśli nie posiadasz konta PayPal, możesz wykupić abonament dzięki szybkim płatnościom online, przelewom bankowym lub za pomocą usługi blik. Wybierz najlepszą dla siebie opcję płatności i ruszaj w podróż w poszukiwaniu miłości. Abonamenty płatne poza systemem PayPal dostępne są w naszym sklepie.
Kliknij na link i przejdź do sklepu bezpośrednio:
Polecenia
ZALOGUJ SIĘ DO SWOJEGO KONTA STWÓRZ NOWE KONTO
Twoja prywatność jest dla nas ważna i nigdy nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy twoich informacji.
 
×
STWÓRZ KONTO MASZ JUŻ KONTO ?

 
×
ZAPOMNIAŁA/EŚ SWOJE SZCZEGÓŁY?
×

Idź do góry